SVP intranät Genom vårt intranät kommer du som rådgivare och anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice åt viktig och aktuell information som rör ditt anknutna ombudskap. Förutom aktuella regelverk och interna riktlinjer hittar du också aktuella nyheter och tips. Till Intranätet
Clara Vårt egenutvecklade och helt digitala rådgivningsstöd Clara är utgångspunkten i all rådgivningsverksamhet för dig som rådgivare och anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice. Clara kommer du åt via BrokerWeb, genom en enkel och smidig BankID-inloggning. Till Clara