Månadsrapport SVP Portföljförvaltning januari

Det blev inget ”julrally”, men däremot har ”årsskiftesrallyt” hittills varit helt enastående, oftast runt en helårsavkastning på en månad. SVP:s diskretionära portföljer har självfallet inte kunnat hänga med mot jämförelseindexen, till följd av portföljernas undervikter, men med tanke på uppgångarna storlek har de klarat sig förvånansvärt väl ändå. Balanserad, Offensiv och Aggressiv har stigit med 2,4, 3,6, respektive 4,7 procent.

Läs mer här.