Rådgivningsverktyg

Vi vet att våra rådgivare och deras kunder uppskattar att kunna fokusera på själva rådgivningen och kundmötet snarare än att lägga onödigt mycket tid på pappersarbete och administration. Samtidigt är det av yttersta vikt att alla delar av rådgivningsdokumentationen dokumenteras och kvalitetssäkras utifrån de lagar och regler som finns för värdepappersbolag. Det är ett krävande och omfattande arbete. För att lösa den uppgiften har Svensk Värdepappersservice utvecklat ett helt digitalt rådgivningsstöd som både underlättar dokumentationen av själva rådgivningstillfället och eventuell orderförmedling, samt den löpande kontrollen, uppföljningen och granskningen efter rådgivningstillfället.

Redan 2015 utvecklade vi den första generationens rådgivningsverktyg som fick namnet ”Clara 1.0”. Genom verktyget gick samtliga anknutna ombud och deras kunder över till en helt digital rådgivningsprocess där all dokumentation signeras med mobilt BankID. Den andra versionen av rådgivningsstödet kom strax efter införandet av det nya regelverket MiFID II på värdepappersmarknaden och innebar viktiga regelverksanpassningar såväl som ytterligare förbättrad funktionalitet och utökade digitala processer.

Genom lanseringen av tredje generationens rådgivningsverktyg, ”Clara 3.0”, under våren 2022 har Svensk Värdepappersservice ytterligare befäst sin ställning som den ledande aktören inom kvalitetssäkrad och behovsanpassad investeringsrådgivning via anknutna ombud med hjälp av digitala rådgivningsstöd som väsentligen underlättar arbetet både för rådgivare och kund och minimerar risken för felaktig rådgivning.

Vi hjälper dig få råd

Hos oss kommer du som kund åt ett förstklassigt och brett utbud av investeringsprodukter och tjänster.