Lokalt förankrad rådgivning

Via våra anknutna ombud finns vi representerade i stora delar av landet. Vi erbjuder finansiell rådgivning
helt fri från inbyggda avgifter. 

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. 

Rådgivning utan inbyggda avgifter

Som kund hos oss investerar du alltid utan inbyggda avgifter.
Din rådgivare tar betalt via arvode. 

 

 

Våra tjänster

Anknutna ombud Vi är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap med drygt 70 anknutna ombudsbolag och 150 enskilda rådgivare. Läs mer
Investeringsrådgivning SVP erbjuder investeringsrådgivning via anknutna ombud - fristående rådgivarbolag som bedriver investeringsrådgivning under SVP:s tillstånd. Läs mer

Bli anknutet ombud

Ta del av resurserna som finns i en större organisation utan att förlora friheten som egen företagare. 

 

 

Ta del av vad som händer hos oss

Rådgivning fri från tredjepartsersättningar

27 juni 2024

Svensk Värdepappersservice (SVP) kan sedan ett par år tillbaka erbjuda professionell investeringsrådgivning helt fri från tredjepartsersättningar. I detta inlägg berättar vi om vad tredjepartsersättningar är, varför de kan vara problematiska och hur SVP tar betalt för sina rådgivningstjänster.

Läs mer

Varför vi tror på den fria rådgivningen

11 juni 2024

I en tid då allt fler rådgivarbolag väljer att begränsa rådgivarnas verktygslåda genom att erbjuda produkter och tjänster från allt färre leverantörer har Svensk Värdepappersservice (SVP) valt att behålla en öppen arkitektur som ger rådgivarna en möjlighet att arbeta med flera olika produktbolag och depåinstitut. Fredrik Wiberg, VD på SVP, förklarar varför.

Läs mer

SVP Portföljförvaltning förvärvas av Strivo

01 november 2023

Den 1 november förvärvas SVP:s portföljförvaltningstjänst av Strivo. Syftet är att renodla verksamheten i de respektive koncernbolagen där SVP fokuserar på investeringsrådgivning, och produkter och tjänster samlas hos Strivo.

Läs mer