Lokalt förankrad rådgivning – helt fri från tredjepartsprovisioner

Snabbfakta

140+ 

Antal licensierade rådgivare  

60+ 

Rådgivningsbolag

40+ miljarder

Kapital under rådgivning

2

Kontor: Stockholm och Göteborg

Trött på banken? Svensk Värdepappersservice erbjuder högkvalitativa rådgivnings- och förvaltningstjänster genom lokalt förankrade investeringsrådgivare runtom i Sverige.   

Hos oss kommer du som kund åt ett förstklassigt och brett utbud av investeringsprodukter och tjänster. Genom att säkerställa att våra rådgivare alltid har de absolut bästa verktygen och förutsättningarna för att skapa långsiktig kundnytta, samtidigt som vi löpande kvalitetssäkra det arbete som de utför, är målsättningen att alltid ha landets nöjdaste rådgivningskunder.

Varmt välkommen till Svensk Värdepappersservice – vi hjälper dig få råd!

Våra tjänster

Svensk Värdepappersservice erbjuder privatpersoner som företag runtom i landet kvalificerad och individanpassad investeringsrådgivning som alltid utgår från kundens unika förutsättningar, målsättningar och behov. Genom att erbjuda ett av marknadens bredaste produktutbud, helt fritt från tredjepartsprovisioner, skapas goda förutsättningar för en förstklassig och transparent rådgivning med kundens bästa i fokus. Våra rådgivare agerar som anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice vilket innebär att vi löpande granskar och kvalitetssäkrar all rådgivning som utförs – en viktig trygghet för dig som kund! Rådgivningen dokumenteras och lagras digitalt och lättåtkomligt för dig som kund, vilket gör att du slipper onödigt pappersarbete och administration. Rådgivarna finns representerade på ett stort antal orter i Sverige. Det innebär att du alltid har nära till din rådgivare för ett personligt uppföljningsmöte. Tillsammans skapar ni en individuell investeringsportfölj som matchar din långsiktiga förmögenhetsplan, innehållande allt från enkla fonder och aktier, till mer exklusiva investeringsprodukter som normalt sett endast större kunder och kapitalförvaltare har tillgång till. Vi erbjuder även ett flertal framgångsrika diskretionära portföljförvaltningsuppdrag åt privatpersoner, företag och stiftelser. 

Om oss

Svensk Värdepappersservice är ett svenskt värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Vi är idag en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att i egenskap av ”anknutna ombud” verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd. Vårt uppdrag är att säkerställa att rådgivarna följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar därmed som ett servicebolag och en kontrollfunktion åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivningen. Samtidigt utgör vårt arbete ett viktigt skydd och en extra trygghet för dig som är kund till våra godkända rådgivare. Vår målsättning är att erbjuda ett brett och konkurrenskraftigt produktutbud och en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl investeringsrådgivning som löpande kontroll och regelefterlevnad. Allt fler storbanker lägger idag ned sina kontor runtom i landet vilket gör att det för många kunder blir svårare att få personlig kvalificerad rådgivning lokalt. Genom att kombinera ett brett och konkurrenskraftigt produktutbud med lokalt förankrad rådgivning och ledande digitala rådgivningsstöd är vår målsättning att vi alltid ska ha landets nöjdaste kunder.

Våra nyheter

Vill du bli anknutet ombud?

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är att erbjuda investeringsrådgivare att som anknutna ombud verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd. Vi söker ständigt nya rådgivare på ett flertal orter i Sverige. Jobbar du idag som investeringsrådgivare och vill veta mer om hur du kan bli anknutet ombud? Kontakta oss!