Styrelse och VD

Styrelsens medlemmar väljs av årsstämman för en tidsperiod om ett år i taget. Vid valet av styrelseledamöter beaktar ägarna att styrelsen ska ha en ändamålsenlig och lämplig sammansättning med hänsyn tagen till verksamhetens art, omfattning och komplexitet samt vara väl förberedd för bolagets framtida utveckling och förhållanden i övrigt. Styrelsen utser i sin tur den verkställande direktören.

I syfte att säkerställa att styrelseledamöterna i Svensk Värdepappersservice har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av bolaget har styrelsen fastställt en policy för mångfald. Enligt denna policy ska styrelsen ha en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Sammansättningen ska vara präglad av mångsidighet avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, utbildning och bakgrund. Därtill ska även en jämn könsfördelning eftersträvas.  

Nedan kan du läsa mer om bolagets ledning och styrelse. 

Fredrik Wiberg

Verkställande direktör

Född: 1973

Utbildning: Juristexamen från Uppsala universitet, studier i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Erfarenhet: Varit verksam i försäkrings- och värdepappersverksamhet sedan år 2000 som VD, jurist, föreläsare och kursledare

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Mikaeli kammarkör sedan år 2000

Johanna Clason

Styrelseordförande

Född: 1965

Utbildning: Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm

Erfarenhet: Över 30 års erfarenhet inom finanssektorn bland annat som CFO och Treasurer på Bluestep Bank, Nordax Bank, SBAB och Svensk Exportkredit. Över 15 års erfarenhet som styrelseledamot i finansiella bolag bland annat Stabelo Asset Management, Spiltan Fonder, Captor Investment Management, Nordax och Frispar Bolån

Övriga uppdrag: CFO i Stabelo Group AB. Styrelseledamot i Stabelo Fund 1 AB (publ) och Primrose Partners AB

Värdepappersspecifik erfarenhet: Operativa roller i 30 år och styrelsearbete i 15 år.

Mats Engström

Styrelseledamot

Född: 1955

Utbildning: Juristexamen och ekonomistudier vid Lunds universitet samt managementutbildning vid Insead och därutöver omfattande styrelseutbildning

Erfarenhet: Mer än 35 års erfarenhet av arbete inom bank och finans, där jag framför allt arbetat med olika ledaruppdrag. Senast i rollen som Regionchef Västsverige för Nordea.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bivab (Buss i Väst AB), ledamot i PAMN Red Holding AB, Almi Företagspartner Väst AB, Nilson Group AB, Connect Väst med flera uppdrag. Verksam som konsult i eget bolag.

Värdepappersspecifik erfarenhet: Ansvarig för enhet inom rådgivning av kapital- och värdepappersverksamhet under 15 år.

Maria Detterström

Styrelseledamot

Född: 1975

Utbildning: Studerat ekonomi vid Linköpings Universitet med inriktning mot företagsekonomi, juridik, redovisning/finansiering. Försäkringsutbildning på Skandiaskolan, SwedSec- och InsureSec-licensierad samt certifierad professionell styrelseledamot av Styrelseakademien.

Erfarenhet: Verksam i finansbranschen i 22 år som finansiell rådgivare med bakgrund i bland annat Skandia Banken, Skandia Rådgivning AB, Länsförsäkringar Östgöta, Global Invest samt medgrundare i Aurora Partners.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fem Advice AB. Verksam med finansiell rådgivning i egna bolag under varumärket Fem Advice.

Värdepappersspecifik erfarenhet: Operativa roller i 22 år och styrelsearbete i 5 år.

Michael Ingelög

Styrelseledamot

Född: 1971

Utbildning: Ekonom vid Uppsala universitet

Erfarenhet: 30 års erfarenhet från ledningsroller inom finanssektorn, både från internationella storbanker som Credit Suisse, Deutsche Bank och UBS och på senare från fintech och ängelinvesteringar inom sektorn.

Övriga uppdrag: Ordförande i Basware Oyj och Stabelo Group AB. Styrelsemedlem i IAR Systems AB samt styrelsemedlem i ett antal mindre bolag. Medgrundare till Stabelo som är en svensk digital bolånebank.

Värdepappersspecifik erfarenhet: 25 år i värdepappersmarknaden hos Handelsbanken, UBS, Deutsche Bank och Credit Suisse.

Michael Magnerius

Styrelseledamot

Född: 1963

Utbildning: Fil. kand, Systemvetenskaplig linje, Högskolan i Karlstad

Erfarenhet: Entreprenör och initiativtagare till Rumbline Consulting AB varav merparten av kunderna återfinns inom bank och försäkring. Har även arbetat som konsult och managementkonsult inom bank och försäkring.

Övriga uppdrag: VD och koncernchef i Rumbline Consulting AB, styrelseledamot i Rumbline Consulting AB, styrelseledamot i fler mindre bolag.

Värdepappersspecifik erfarenhet: Har som leverantör sålt konsulttjänster till värdepappersverksamheter under mer än 15 år.

Ta del av vad som händer hos oss

Varför vi tror på den fria rådgivningen

11 juni 2024

I en tid då allt fler rådgivarbolag väljer att begränsa rådgivarnas verktygslåda genom att erbjuda produkter och tjänster från allt färre leverantörer har Svensk Värdepappersservice (SVP) valt att behålla en öppen arkitektur som ger rådgivarna en möjlighet att arbeta med flera olika produktbolag och depåinstitut. Fredrik Wiberg, VD på SVP, förklarar varför.

Läs mer

SVP Portföljförvaltning förvärvas av Strivo

01 november 2023

Den 1 november förvärvas SVP:s portföljförvaltningstjänst av Strivo. Syftet är att renodla verksamheten i de respektive koncernbolagen där SVP fokuserar på investeringsrådgivning, och produkter och tjänster samlas hos Strivo.

Läs mer

Förvaltarkommentar september

02 oktober 2023

I linje med säsongsmönstret hade globala aktiemarknader ganska svaga utvecklingar under september. Genom den något försiktiga exponeringen utvecklades SVP:s portföljer bättre än sina jämförelseindex; Balanserad sjönk med 0,9 procent, Offensiv sjönk med 1,5 procent och Aggressiv med 2,2 procent. Efter nio månader ligger avkastningen på 2,0, 3,8 samt 3,6 procent, vilket är något sämre än respektive jämförelseindex.

Läs mer