Lokalt förankrad rådgivning

Via våra anknutna ombud finns vi representerade i stora delar av landet. Vi erbjuder finansiell rådgivning
helt fri från inbyggda avgifter. 

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. 

Rådgivning utan inbyggda avgifter

Som kund hos oss investerar du alltid utan inbyggda avgifter.
Din rådgivare tar betalt via arvode. 

 

 

Våra tjänster

Anknutna ombud Vi är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap med drygt 70 anknutna ombudsbolag och 150 enskilda rådgivare. Läs mer
Investeringsrådgivning SVP erbjuder investeringsrådgivning via anknutna ombud - fristående rådgivarbolag som bedriver investeringsrådgivning under SVP:s tillstånd. Läs mer

Bli anknutet ombud

Ta del av resurserna som finns i en större organisation utan att förlora friheten som egen företagare. 

 

 

Ta del av vad som händer hos oss