Om oss

Svensk Värdepappersservice verkar för en sund och transparent rådgivningsbransch.
Läs mer om vad vi gör och hur vi arbetar.

Om bolaget Svensk Värdepappersservice är ett svenskt värdepappersbolag som erbjuder rådgivningstjänster genom lokalt förankrade investeringsrådgivare. Läs mer
Våra anknutna ombud Våra anknutna ombud är fristående rådgivarbolag som verkar under Svensk Värdepappersservices tillstånd. Läs mer
Styrelse och VD Läs om vår VD och styrelse. Läs mer
Legal Information Här kan du läsa mer om hur Svensk Värdepappersservice styrs och regleras. Läs mer
Hållbarhet Här kan du läsa om hur Svensk Värdepappersservice arbetar med hållbarhet och socialt ansvarstagande. Läs mer
Karriär Nyfiken på hur det är att arbeta hos oss? Läs om vad vi gör och ta del av lediga tjänster. Läs mer

Sveriges ledande aktör inom anknutet ombudskap

Svensk Värdepappersservice (SVP) grundades 1988 och är ett svenskt värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. SVP blev 2007 först i Sverige med att erbjuda fristående rådgivare att bli anknutna ombud. Idag är vi en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap med drygt 70 anknutna ombudsbolag och 150 enskilda rådgivare.

Ett anknutet ombud är ett fristående rådgivarbolag som bedriver investeringsrådgivning under SVP:s tillstånd. Det innebär att SVP ansvarar för att ombudsbolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och regler och att kunderna erhåller det kundskydd de har rätt till. SVP granskar löpande de anknutna ombudsbolagen, dess rådgivare och verksamhet för att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad.

Den rådgivning som bedrivs av SVP:s anknutna ombud är fri från s.k. tredjepartersättningar. Det innebär att alla inbyggda avgifter i produkterna återläggs till kunden och att rådgivaren i stället tar betalt via rådgivningsarvode. 

SVP fungerar som ett servicebolag åt de anknutna ombuden så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet - investeringsrådgivning. Genom ombudskapet kan rådgivarbolagen dela på resurser och utbyta erfarenheter med sina ombudskollegor utan att förlora friheten som egna företagare. 

Genom att erbjuda våra anknutna ombud ett brett produktutbud och stöd inom regelefterlevnad och digitala verktyg vill vi bidra till en sund och transparent rådgivningsbransch.

 

Vill du bli anknutet ombud? 

Välkommen att kontakta oss om du arbetar rådgivare och vill veta mer om vårt erbjudande till anknutna ombud. 

 

Fei Åslund, Ansvarig för ombudsservice
0763-25 19 28, fei.aslund@svp.se

Fredrik Wiberg, VD
0704-86 17 66, fredrik.wiberg@svp.se