Om oss

Lär känna vår organisation, vad vi gör och hur vi arbetar för att varje dag skapa affärsnytta åt våra anknutna ombud och kundnytta åt dig som kund

Om bolaget Svensk Värdepappersservice är ett svenskt värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn som erbjuder förstklassiga rådgivnings- och förvaltningstjänster genom lokalt förankrade investeringsrådgivare. Läs mer
Våra anknutna ombud Utvalda rådgivare som uppfyller särskilda kompetens- och erfarenhetskrav har möjlighet att som anknutet ombud för Svensk Värdepappersservice bedriva investeringsrådgivning. En förteckning på samtliga våra anknutna ombud finner du här. Läs mer
Styrelse och VD Här kan du läsa mer om ledningen och styrelsen i Svensk Värdepappersservice. Läs mer
Legal Information Svensk Värdepappersservice är ett svenskt värdepappersbolag med säte i Stockholm. Här kan du läsa mer om våra tillstånd och ta del av legal information som är viktig för dig som kund att känna till. Läs mer
Hållbarhet Här kan du läsa mer om hur Svensk Värdepappersservice arbetar med hållbarhet och socialt ansvarstagande. Läs mer
Karriär Är du rådgivare på en bank eller ett försäkringsbolag och vill driva eget? Eller är du sugen på att arbeta på ett värdepappersbolag i tillväxt? Spana in vilka möjligheter som finns hos oss! Läs mer

Vilka vi är

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen (FI institutnummer: 035568).

SVP är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. SVP fungerar som ett servicebolag till de anknutna ombuden, där ombuden utför investeringsrådgivning och orderförmedling enligt Lagen om Värdepappersmarknaden (2007:528) via oss, där vi granskar och godkänner all kunddokumentation innan order vidarebefordras till respektive motpart.

Genom att vara anknutet ombud kan ombudet verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att kunden erhåller det kundskydd som kunden har rätt till. 

Ett anknutet ombud är alltid skyldigt att informera kunder och presumtiva kunder om vilket värdepappersinstitut de agerar för samt vilket tillstånd kundens affär går under. Eftersom ombudet handlar på institutets vägnar är institutet ansvarigt för eventuell skada som ombudet förorsakar kund.

Bolagsverket för register över alla svenska företag som arbetar som anknutna ombud. Registret finns tillgängligt på Bolagsverkets hemsida i avdelningen Näringslivsregistret, www.bolagsverket.se

SVP utför även portföljförvaltning åt både privatpersoner och juridiska personer i depå hos värdepappersbolag och banker. 

Våra tjänster

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag ett sextiotal anknutna ombud runtom i Sverige. Vi erbjuder också ett antal olika portföljförvaltningstjänster.