Synpunkter & klagomål

Det är viktigt för oss är att du som kund är nöjd med oss och de tjänster som vi tillhandahåller. Skulle du ändå inte vara nöjd och önskar reklamera eller klaga på något ber vi dig följa instruktionerna nedan.

Reklamation

Om du känner dig missnöjd med något är du alltid välkommen att framföra dina synpunkter till oss. Kontakta oss så snart som möjligt om något inte stämmer. Det ökar förutsättningarna för oss att hitta en gemensam lösning på problemet. 

Klagomål

Om du ändå inte är nöjd ska du kontakta bolagets klagomålsansvarige. Klagomålet skall framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på rådgivningsdokumentation, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar eller liknande.

Klagomålsansvarig kommer att besvara ditt klagomål så snart som möjligt. Om klagomålsansvarig inte finner anledning att ändra Svensk Värdepappersservices beslut kommer du att informeras skriftligen om hur du kan gå vidare med ditt klagomål.

Klagomålsansvariges kontaktuppgifter är:

Svensk Värdepappersservice
Att: Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svp.se 

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Om du önskar diskutera ditt ärende med en utomstående part är du välkommen att ta kontakt med Konsumenternas Bank- och finansbyrå: www.konsumentbankbyran.se.

Kommunala konsumentvägledare

Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledaren i din kommun. Konsumentverket svarar inte på enskilda frågor och ingriper inte i enskilda tvister, men kommunala konsumentvägledare arbetar i nära kontakt med Konsumentverket och kan ge värdefulla råd i enskilda tvister och ärenden. Telefonnummer och e-postadress till lokala vägledare går att finna på deras hemsida www.konsumentverket.se.

Allmänna reklamationsnämnden

Skulle ditt klagomålsärende fortfarande inte resultera i ett tillfredsställande resultat har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). För att ARN ska kunna ta upp ärendet krävs det att ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN skall ske inom sex månader från det att Svensk Värdepappersservice första gången helt eller delvis avvisat ditt anspråk. Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Svensk Värdepappersservice bör lösas: www.arn.se.

Prövning i domstol

Slutligen kan du även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Svensk Värdepappersservice. I ett sådant fall bör du anlita ett ombud som kan bistå med nödvändig hjälp i processen samt göra en bedömning av ärendet och utsikterna för framgång i tvisten.

Ta del av vad som händer hos oss

Rådgivning fri från tredjepartsersättningar

27 juni 2024

Svensk Värdepappersservice (SVP) kan sedan ett par år tillbaka erbjuda professionell investeringsrådgivning helt fri från tredjepartsersättningar. I detta inlägg berättar vi om vad tredjepartsersättningar är, varför de kan vara problematiska och hur SVP tar betalt för sina rådgivningstjänster.

Läs mer

Varför vi tror på den fria rådgivningen

11 juni 2024

I en tid då allt fler rådgivarbolag väljer att begränsa rådgivarnas verktygslåda genom att erbjuda produkter och tjänster från allt färre leverantörer har Svensk Värdepappersservice (SVP) valt att behålla en öppen arkitektur som ger rådgivarna en möjlighet att arbeta med flera olika produktbolag och depåinstitut. Fredrik Wiberg, VD på SVP, förklarar varför.

Läs mer

SVP Portföljförvaltning förvärvas av Strivo

01 november 2023

Den 1 november förvärvas SVP:s portföljförvaltningstjänst av Strivo. Syftet är att renodla verksamheten i de respektive koncernbolagen där SVP fokuserar på investeringsrådgivning, och produkter och tjänster samlas hos Strivo.

Läs mer