Månadsrapport Portföljförvaltning maj

"Turbulensen på de finansiella marknaderna har fortsatt även under maj. Under större delen av månaden tappade inte SVP:s diskretionära portföljer lika mycket som sina jämförelseindex, men till följd av de sista dagarnas rekyl, troligen ett så kallat ”bear market rally”, hamnade portföljerna något efter under maj. Balanserad är ned 0,7 procent, Offensiv med 1,0 procent och Aggressiv med 1,8 procent. Hittills i år har Balanserad sjunkit med 6,4 procent, Offensiv med 9,7 procent och Aggressiv med 13,4 procent, vilket i den sistnämndas fall är något svagare än jämförelseindexet."

Läs månadsrapporten här