Månadsrapport SVP Portföljförvaltning april

I april upplevde aktiemarknaderna den bästa av världar, nämligen sjunkande räntenivåer till följd av bankkriserna samt bibehållna vinstnivåer i företagen. Aktiemarknaderna har stigit och SVP:s diskretionära portföljer har nästan lyckats hänga med, Balanserad steg med 0,5 procent, Offensiv med 0,8 procent och Aggressiv med 0,9 procent. Efter de första fyra månaderna ligger avkastningen på 2,4, 3,6, respektive 4,7 procent, vilket är något sämre än jämförelseindexen.

Läs hela rapporten här.


Rådgivning fri från tredjepartsersättningar

27 juni 2024

Svensk Värdepappersservice (SVP) kan sedan ett par år tillbaka erbjuda professionell investeringsrådgivning helt fri från tredjepartsersättningar. I detta inlägg berättar vi om vad tredjepartsersättningar är, varför de kan vara problematiska och hur SVP tar betalt för sina rådgivningstjänster.

Varför vi tror på den fria rådgivningen

11 juni 2024

I en tid då allt fler rådgivarbolag väljer att begränsa rådgivarnas verktygslåda genom att erbjuda produkter och tjänster från allt färre leverantörer har Svensk Värdepappersservice (SVP) valt att behålla en öppen arkitektur som ger rådgivarna en möjlighet att arbeta med flera olika produktbolag och depåinstitut. Fredrik Wiberg, VD på SVP, förklarar varför.

SVP Portföljförvaltning förvärvas av Strivo

01 november 2023

Den 1 november förvärvas SVP:s portföljförvaltningstjänst av Strivo. Syftet är att renodla verksamheten i de respektive koncernbolagen där SVP fokuserar på investeringsrådgivning, och produkter och tjänster samlas hos Strivo.