Månadsrapport SVP Portföljförvaltning april

I april upplevde aktiemarknaderna den bästa av världar, nämligen sjunkande räntenivåer till följd av bankkriserna samt bibehållna vinstnivåer i företagen. Aktiemarknaderna har stigit och SVP:s diskretionära portföljer har nästan lyckats hänga med, Balanserad steg med 0,5 procent, Offensiv med 0,8 procent och Aggressiv med 0,9 procent. Efter de första fyra månaderna ligger avkastningen på 2,4, 3,6, respektive 4,7 procent, vilket är något sämre än jämförelseindexen.

Läs hela rapporten här.