Månadsrapport SVP Portföljförvaltning december

Precis som mycket annat under det ovanliga börsåret 2022 lyste det ”traditionella julrallyt” med sin frånvaro under december, men något annat var väl inte att vänta efter börsbottnar redan i september och de ovanligt starka marknaderna under hösten. SVP:s diskretionära portföljer klarade sig hyggligt mot  jämförelseindexen, huvudsakligen till följd av de relativt stora undervikterna. Balanserad, Offensiv och Aggressiv sjönk med 0,7, 1,1 och 1,7 procent. På helåret sjönk Balanserad med 7,3 procent, Offensiv med 10,8 procent Aggressiv med 14,8 procent, vilket i det sistnämnda fallet var sämre än respektive jämförelseindex.'

Läs mer här.