Månadsrapport SVP Portföljförvaltning december

''Precis som mycket annat under det ovanliga börsåret
2022 lyste det ”traditionella julrallyt” med sin
frånvaro under december, men något annat var
väl inte att vänta efter börsbottnar redan i september
och de ovanligt starka marknaderna under
hösten. SVP:s diskretionära portföljer klarade sig
hyggligt mot jämförelseindexen, huvudsakligen till
följd av de relativt stora undervikterna. Balanserad,
Offensiv och Aggressiv sjönk med 0,7, 1,1 och
1,7 procent. På helåret sjönk Balanserad med 7,3
procent, Offensiv med 10,8 procent Aggressiv med
14,8 procent, vilket i det sistnämnda fallet var
sämre än respektive jämförelseindex.''

Läs mer här