Månadsrapport SVP Portföljförvaltning december

Precis som mycket annat under det ovanliga börsåret 2022 lyste det ”traditionella julrallyt” med sin frånvaro under december, men något annat var väl inte att vänta efter börsbottnar redan i september och de ovanligt starka marknaderna under hösten. SVP:s diskretionära portföljer klarade sig hyggligt mot  jämförelseindexen, huvudsakligen till följd av de relativt stora undervikterna. Balanserad, Offensiv och Aggressiv sjönk med 0,7, 1,1 och 1,7 procent. På helåret sjönk Balanserad med 7,3 procent, Offensiv med 10,8 procent Aggressiv med 14,8 procent, vilket i det sistnämnda fallet var sämre än respektive jämförelseindex.

Läs mer här.


Rådgivning fri från tredjepartsersättningar

27 juni 2024

Svensk Värdepappersservice (SVP) kan sedan ett par år tillbaka erbjuda professionell investeringsrådgivning helt fri från tredjepartsersättningar. I detta inlägg berättar vi om vad tredjepartsersättningar är, varför de kan vara problematiska och hur SVP tar betalt för sina rådgivningstjänster.

Varför vi tror på den fria rådgivningen

11 juni 2024

I en tid då allt fler rådgivarbolag väljer att begränsa rådgivarnas verktygslåda genom att erbjuda produkter och tjänster från allt färre leverantörer har Svensk Värdepappersservice (SVP) valt att behålla en öppen arkitektur som ger rådgivarna en möjlighet att arbeta med flera olika produktbolag och depåinstitut. Fredrik Wiberg, VD på SVP, förklarar varför.

SVP Portföljförvaltning förvärvas av Strivo

01 november 2023

Den 1 november förvärvas SVP:s portföljförvaltningstjänst av Strivo. Syftet är att renodla verksamheten i de respektive koncernbolagen där SVP fokuserar på investeringsrådgivning, och produkter och tjänster samlas hos Strivo.