Månadsrapport SVP Portföljförvaltning juli-augusti

Även i år har aktiemarknadernas positiva säsongsmönster gjort sig gällande under sommaren, speciellt i juli. SVP:s diskretionära portföljer har utvecklats positivt, men till följd av sina försiktiga allokeringar utvecklades de något sämre än sina jämförelseindex. Balanserad steg med 0,9 procent, Offensiv med 2,3 procent och Aggressiv med 3,7 procent. Efter åtta månader har Balanserad sjunkit med 7,8 procent, Offensiv med 10,7 procent och Aggressiv med 14,6 procent, den sistnämnde sämre något sämre än jämförelseindexen.

Läs månadsrapporten här.


Varför vi tror på den fria rådgivningen

11 juni 2024

I en tid då allt fler rådgivarbolag väljer att begränsa rådgivarnas verktygslåda genom att erbjuda produkter och tjänster från allt färre leverantörer har Svensk Värdepappersservice (SVP) valt att behålla en öppen arkitektur som ger rådgivarna en möjlighet att arbeta med flera olika produktbolag och depåinstitut. Fredrik Wiberg, VD på SVP, förklarar varför.

SVP Portföljförvaltning förvärvas av Strivo

01 november 2023

Den 1 november förvärvas SVP:s portföljförvaltningstjänst av Strivo. Syftet är att renodla verksamheten i de respektive koncernbolagen där SVP fokuserar på investeringsrådgivning, och produkter och tjänster samlas hos Strivo.

Förvaltarkommentar september

02 oktober 2023

I linje med säsongsmönstret hade globala aktiemarknader ganska svaga utvecklingar under september. Genom den något försiktiga exponeringen utvecklades SVP:s portföljer bättre än sina jämförelseindex; Balanserad sjönk med 0,9 procent, Offensiv sjönk med 1,5 procent och Aggressiv med 2,2 procent. Efter nio månader ligger avkastningen på 2,0, 3,8 samt 3,6 procent, vilket är något sämre än respektive jämförelseindex.