Månadsrapport SVP Portföljförvaltning juli-augusti

Även i år har aktiemarknadernas positiva säsongsmönster gjort sig gällande under sommaren, speciellt i juli. SVP:s diskretionära portföljer har utvecklats positivt, men till följd av sina försiktiga allokeringar utvecklades de något sämre än sina jämförelseindex. Balanserad steg med 0,9 procent, Offensiv med 2,3 procent och Aggressiv med 3,7 procent. Efter åtta månader har Balanserad sjunkit med 7,8 procent, Offensiv med 10,7 procent och Aggressiv med 14,6 procent, den sistnämnde sämre något sämre än jämförelseindexen

Läs månadsrapporten här.