Månadsrapport SVP Portföljförvaltning mars

Under mars har utvecklingen spretat, men SVP:s diskretionära portföljer har utvecklats något bättre än respektive jämförelseindex. Balanserad ökade med, 0,1 procent, Offensiv med 0,5 procent och Aggressiv med 1,2 procent. Det första kvartalet har dock utvecklats svagt och Balanserad är ned 5,6 procent, Offensiv med 7,5 procent och Aggressiv med 10,2 procent. Till följd av huvudsakligen den dåliga utvecklingen under januari ligger portföljerna något efter sina jämförelseindex.

Läs månadsrapporten här