Månadsrapport SVP Portföljförvaltning november

Även november brukar normalt höra till årets säsongsmässigt svaga månader, men just under innevarande år har detta inte varit fallet. Aktiemarknaderna har formligen exploderat och i sådan miljö är det självfallet ofördelaktigt att ligga underviktad, som SVP:s diskretionära portföljer har varit. Balanserad, Offensiv och Aggressiv har stigit med 0,3, 0,7 och 1,2 procent. Efter elva månader har Balanserad sjunkit med 6,6 procent, Offensiv med 9,8 procent och Aggressiv med 13,3 procent, vilket i de två senare fallen är sämre än jämförelseindexen.

Läs mer här.


Varför vi tror på den fria rådgivningen

11 juni 2024

I en tid då allt fler rådgivarbolag väljer att begränsa rådgivarnas verktygslåda genom att erbjuda produkter och tjänster från allt färre leverantörer har Svensk Värdepappersservice (SVP) valt att behålla en öppen arkitektur som ger rådgivarna en möjlighet att arbeta med flera olika produktbolag och depåinstitut. Fredrik Wiberg, VD på SVP, förklarar varför.

SVP Portföljförvaltning förvärvas av Strivo

01 november 2023

Den 1 november förvärvas SVP:s portföljförvaltningstjänst av Strivo. Syftet är att renodla verksamheten i de respektive koncernbolagen där SVP fokuserar på investeringsrådgivning, och produkter och tjänster samlas hos Strivo.

Förvaltarkommentar september

02 oktober 2023

I linje med säsongsmönstret hade globala aktiemarknader ganska svaga utvecklingar under september. Genom den något försiktiga exponeringen utvecklades SVP:s portföljer bättre än sina jämförelseindex; Balanserad sjönk med 0,9 procent, Offensiv sjönk med 1,5 procent och Aggressiv med 2,2 procent. Efter nio månader ligger avkastningen på 2,0, 3,8 samt 3,6 procent, vilket är något sämre än respektive jämförelseindex.