Månadsrapport SVP Portföljförvaltning november

Även november brukar normalt höra till årets säsongsmässigt svaga månader, men just under innevarande år har detta inte varit fallet. Aktiemarknaderna har formligen exploderat och i sådan miljö är det självfallet ofördelaktigt att ligga underviktad, som SVP:s diskretionära portföljer har varit. Balanserad, Offensiv och Aggressiv har stigit med 0,3, 0,7 och 1,2 procent. Efter elva månader har Balanserad sjunkit med 6,6 procent, Offensiv med 9,8 procent och Aggressiv med 13,3 procent, vilket i de två senare fallen är sämre än jämförelseindexen.

Läs mer här.