Månadsrapport SVP Portföljförvaltning november

''Även november brukar normalt höra till årets
säsongsmässigt svaga månader, men just under
innevarande år har detta inte varit fallet. Aktiemarknaderna
har formligen exploderat och i sådan miljö
är det självfallet ofördelaktigt att ligga underviktad,
som SVP:s diskretionära portföljer har varit. Balanserad,
Offensiv och Aggressiv har stigit med 0,3, 0,7
och 1,2 procent. Efter elva månader har Balanserad
sjunkit med 6,6 procent, Offensiv med 9,8 procent
och Aggressiv med 13,3 procent, vilket i de två senare
fallen är sämre än jämförelseindexen.''

Läs mer här