Månadsrapport SVP Portföljförvaltning oktober

''I likhet med september hör säsongsmönstret för oktober
till årets mest negativa, men till skillnad från förra
månaden har denna avvikit positivt, i alla fall till och
med den 24:e oktober, som utgör brytpunkten denna
månad. SVP:s diskretionära portföljer har också klara
sig hyggligt med en ökning för Balanserad på 1,0
procent, Offensiv med 1,6 procent och Aggressiv med
2,5, vilket är något sämre än jämförelseindexen. Efter
nästan tio månader har Balanserad sjunkit med 7,1
procent, Offensiv med 10,9 procent och Aggressiv med
14,8 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex''

Läs mer här