Månadsrapport SVP Portföljförvaltning september

I linje med säsongsmönstret hade globala aktiemarknader ganska svaga utvecklingar under september. Genom den något försiktiga exponeringen utvecklades SVP:s portföljer bättre än sina jämförelseindex; Balanserad sjönk med 0,9 procent, Offensiv sjönk med 1,5 procent och Aggressiv med 2,2 procent. Efter nio månader ligger avkastningen på 2,0,3,8 samt 3,6 procent, vilket är något sämre än respektive 
jämförelseindex.

Läs hela rapporten här