Månadsrapport SVP Portföljförvaltning september

Enligt säsongsmönstret hör september till de sämsta perioderna för aktiebörser och nedgången har varit brutal. SVP:s diskretionära portföljer har dock klarat sig väsentligt bättre än sina jämförelseindex. Balanserad har minskat med 0,3 procent, Offensiv med 1,7 procent och Aggressiv med 2,8. Efter tre kvartal har Balanserad sjunkit med 8,1 procent, Offensiv med 12,3 procent och Aggressiv med 16,9 procent, vilket i samtliga fall är bättre en jämförelseindexen.

Läs månadsrapporten här.