Rådgivarintervju: Annika Karlsson Örman, Aurora Partners

I denna intervjuserie berättar några av våra ombud om sin bakgrund och roll som rådgivare. Här möter vi Annika Karlsson Örman, rådgivare på Aurora Partners. 

Vad har du för bakgrund?
Jag har jobbat i branschen sedan 1999. Jag startade som livspecialist hos LF och sedan har jag jobbat som försäkringsmäklare samt som finansiell rådgivare hos en stor aktör på marknaden.

Hur länge har ni drivit bolaget?
Vi startade Aurora Partners (AP Kapitalförvaltning AB) hösten 2017.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Mina arbetsdagar består av möten med kunder fysiskt, via Teams eller per telefon samt förberedelser och dokumentation före och efter kundmötena.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa är friheten och att jag känner att jag gör nytta i mitt arbete. Och såklart alla trevliga kunder.

Varför valde ni att anknyta er till Svensk Värdepappersservice?
SVP har gott renommé i branschen, en bra plattform, trevlig personal och god service.

Vad är fördelarna med att vara anknuten till Svensk Värdepappersservice?
Det gör vårt arbete enkelt. Via ombudskapet får vi tillgång till ett SVP:s nätverk av rådgivare och samarbetspartner och bra support kring administration och dokumentation av våra rådgivningsmöten.