SVP Portföljförvaltning förvärvas av Strivo

Den 1 november förvärvas SVP:s portföljförvaltningstjänst av Strivo. Syftet är att renodla verksamheten i de respektive koncernbolagen där SVP fokuserar på investeringsrådgivning, och produkter och tjänster samlas hos Strivo.

Hos Strivo blir portföljförvaltningen en del av ett större förvaltningssammanhang med möjligheten att på sikt utvecklas och förädlas. För befintliga kunder innebär det inga andra praktiska förändringar än en ny avtalspart i form av Strivo samt att portföljerna får nya namn och rapporterna nytt utseende. 

Det tre portföljerna heter numera Strivo Balanserad, Strivo Offensiv och Strivo Aggressiv och förvaltas liksom tidigare av Peter Eklöf som anställd förvaltare hos Strivo.