SVP Portföljförvaltning förvärvas av Strivo

Den 1 november förvärvas SVP:s portföljförvaltningstjänst av Strivo. Syftet är att renodla verksamheten i de respektive koncernbolagen där SVP fokuserar på investeringsrådgivning, och produkter och tjänster samlas hos Strivo.

Hos Strivo blir portföljförvaltningen en del av ett större förvaltningssammanhang med möjligheten att på sikt utvecklas och förädlas. För befintliga kunder innebär det inga andra praktiska förändringar än en ny avtalspart i form av Strivo samt att portföljerna får nya namn och rapporterna nytt utseende. 

Det tre portföljerna heter numera Strivo Balanserad, Strivo Offensiv och Strivo Aggressiv och förvaltas liksom tidigare av Peter Eklöf som anställd förvaltare hos Strivo.


Rådgivning fri från tredjepartsersättningar

27 juni 2024

Svensk Värdepappersservice (SVP) kan sedan ett par år tillbaka erbjuda professionell investeringsrådgivning helt fri från tredjepartsersättningar. I detta inlägg berättar vi om vad tredjepartsersättningar är, varför de kan vara problematiska och hur SVP tar betalt för sina rådgivningstjänster.

Varför vi tror på den fria rådgivningen

11 juni 2024

I en tid då allt fler rådgivarbolag väljer att begränsa rådgivarnas verktygslåda genom att erbjuda produkter och tjänster från allt färre leverantörer har Svensk Värdepappersservice (SVP) valt att behålla en öppen arkitektur som ger rådgivarna en möjlighet att arbeta med flera olika produktbolag och depåinstitut. Fredrik Wiberg, VD på SVP, förklarar varför.

Förvaltarkommentar september

02 oktober 2023

I linje med säsongsmönstret hade globala aktiemarknader ganska svaga utvecklingar under september. Genom den något försiktiga exponeringen utvecklades SVP:s portföljer bättre än sina jämförelseindex; Balanserad sjönk med 0,9 procent, Offensiv sjönk med 1,5 procent och Aggressiv med 2,2 procent. Efter nio månader ligger avkastningen på 2,0, 3,8 samt 3,6 procent, vilket är något sämre än respektive jämförelseindex.