Varför vi tror på den fria rådgivningen

I en tid då allt fler rådgivarbolag väljer att begränsa rådgivarnas verktygslåda genom att erbjuda produkter och tjänster från allt färre leverantörer har Svensk Värdepappersservice (SVP) valt att behålla en öppen arkitektur som ger rådgivarna en möjlighet att arbeta med flera olika produktbolag och depåinstitut.
Fredrik Wiberg, VD på SVP, förklarar varför.

Vi har en stark övertygelse om att de mest framgångsrika finansiella rådgivarna är de som har tillgång till hela verktygslådan. Vi behöver ha ett brett utbud av produkter för att kunna möta våra kunders skiftande behov och möjliggöra portföljbygge med en bred diversifiering.

Under senare år har vi sett hur allt fler rådgivarbolag valt att begränsa sina rådgivares arbete genom att alltmer styra rådgivningen mot egna produkter och tjänster. Vi ingår i en koncern som genom de olika dotterbolagen erbjuder allt en rådgivare behöver – en depåplattform med ett stort utbud av olika typer av finansiella produkter och tjänster, försäkringar samt prisbelönta fonder. Trots det har vi valt att även skriva avtal med externa bolag för att ge våra rådgivare en ökad valfrihet.    

Detta betyder emellertid inte att våra rådgivare kan lämna råd om allt som finns på marknaden, tvärt om. Som värdepappersbolag tar vi ansvar för våra anknutna ombud och den rådgivning som bedrivs under våra tillstånd. Det innebär att vi behöver sätta upp ramarna för rådgivningen och utvärdera och godkänna alla de produkter rådgivarna kan lämna råd om. Vi är skyldiga att ha en process för godkännande av produkter där vi utvärderar och godkänner produkter och motparter. Ett utbud helt utan begränsningar är därför vare sig möjligt eller lämpligt. Däremot vill vi inte begränsa utbudet mer än nödvändigt genom att enbart erbjudna egna produkter. Vi lägger oss inte i vilka av alla enskilda produkter våra rådgivare väljer att lämna råd om, så länge produkterna är passande och lämpliga för kunden i fråga.  

Svensk Värdepappersservice har idag omkring 70 anknutna ombudsbolag med 140 rådgivare. Vi är måna om att bygga en rådgivningsverksamhet som är hållbar över tid, både för rådgivare och kunder. Vi är övertygade om att de rådgivare som trivs bäst i sin roll är de som får möjligheten att vara experter inom sitt område. Denna känsla av frihet vill vi ge våra rådgivare.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice?

Varmt välkommen att kontakta oss!


SVP Portföljförvaltning förvärvas av Strivo

01 november 2023

Den 1 november förvärvas SVP:s portföljförvaltningstjänst av Strivo. Syftet är att renodla verksamheten i de respektive koncernbolagen där SVP fokuserar på investeringsrådgivning, och produkter och tjänster samlas hos Strivo.

Förvaltarkommentar september

02 oktober 2023

I linje med säsongsmönstret hade globala aktiemarknader ganska svaga utvecklingar under september. Genom den något försiktiga exponeringen utvecklades SVP:s portföljer bättre än sina jämförelseindex; Balanserad sjönk med 0,9 procent, Offensiv sjönk med 1,5 procent och Aggressiv med 2,2 procent. Efter nio månader ligger avkastningen på 2,0, 3,8 samt 3,6 procent, vilket är något sämre än respektive jämförelseindex.

Månadsrapport SVP Portföljförvaltning september

02 oktober 2023

I linje med säsongsmönstret hade globala aktiemarknader ganska svaga utvecklingar under september. Genom den något försiktiga exponeringen utvecklades SVP:s portföljer bättre än sina jämförelseindex; Balanserad sjönk med 0,9 procent, Offensiv sjönk med 1,5 procent och Aggressiv med 2,2 procent. Efter nio månader ligger avkastningen på 2,0,3,8 samt 3,6 procent, vilket är något sämre än respektive  jämförelseindex.