Karriär

Svensk Värdepappersservice tillhandahåller marknadsledande rådgivnings- och förvaltningstjänster. 
Vi är en liten och dynamisk organisation som präglas av prestigelöshet och ömsesidig respekt. 

Lediga tjänster

På denna sida annonserar vi lediga tjänster som för närvarande finns att söka hos oss. Finns det inga lediga tjänster är du alltid välkommen att skicka in en spontanansökan till oss på rekrytering@svp.se

Personuppgifter som lämnas i en ansökan kommer att behandlas av Svensk Värdepappersservice och kommer inte att lämnas ut till andra bolag. Du samtycker till att personuppgifterna får behandlas av Svensk Värdepappersservice genom att skicka in ansökan. Uppgifterna kommer att bevaras i högst ett år och kommer därefter att gallras.

Om oss

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag ett sextiotal anknutna ombud runtom i Sverige. Vi erbjuder också ett antal olika portföljförvaltningstjänster.

Våra medarbetare

Svensk Värdepappersservice har tio anställda på kontoren i Stockholm och Göteborg.Vår största avdelning är affärssupporten som arbetar med att granska de anknutna ombudens rådgivningsdokumentationer och på olika sätt stötta rådgivarna. Övriga anställda arbetar bland annat med förvaltning, compliance, projektledning och kommunikation. Vi är en liten och dynamisk organisation som präglas av prestigelöshet och ömsesidig respekt.