Karriär

Svensk Värdepappersservice tillhandahåller marknadsledande rådgivningstjänster. Vi är en liten och dynamisk organisation som präglas av prestigelöshet och ömsesidig respekt. 

Möt våra medarbetare

Här berättar några av våra medarbetare vad de har för bakgrund och hur deras arbetsdagar ser ut. 

Fei Åslund Affärsutvecklare och ansvarig för ombudsservice Läs mer
Johannes Sköld Affärssupport Läs mer
Anna Ternow Kommunikationsansvarig Läs mer

Om oss

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag drygt 70 anknutna ombudsbolag runtom i Sverige. 

Vi som arbetar på SVP

Svensk Värdepappersservice har sju anställda på kontoren i Stockholm och Göteborg. Vår största avdelning är affärssupporten som arbetar med att granska de anknutna ombudens rådgivningsdokumentationer och på olika sätt stötta rådgivarna. Övriga anställda arbetar bland annat med compliance, projektledning och kommunikation. Vi är en liten och dynamisk organisation som präglas av prestigelöshet och ömsesidig respekt.