Intressekonflikter och Incitament

Intressekonflikter och incitament

Intressekonflikter kan uppstå mellan kunder och bolaget, inklusive chefer, medarbetare och personer med direkt eller indirekt koppling till bolaget, eller mellan olika kunder. För att skydda kundernas intressen har SVP:s styrelse antagit riktlinjer för att identifiera, förhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma i samband med tillhandahållande av investeringstjänster.

Läs mer om riktlinjen här

Läs mer om potentiella och uppkomna intressekonflikter här