Intressekonflikter och Incitament

Intressekonflikter och incitament

Intressekonflikter kan uppstå mellan dig som kund och bolaget, inklusive chefer, medarbetare och personer med direkt eller indirekt koppling till bolaget, eller mellan dig och andra kunder. För att skydda dina intressen som kund har styrelsen i bolaget antagit riktlinjer för att identifiera, förhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma i samband med tillhandahållande av investeringstjänster.

Läs mer om riktlinjen här

Läs mer om potentiella och uppkomna intressekonflikter här

Vill du bli anknutet ombud?

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är att erbjuda investeringsrådgivare att som anknutna ombud verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd. Vi söker ständigt nya rådgivare på ett flertal orter i Sverige. Jobbar du idag som investeringsrådgivare och vill veta mer om hur du kan bli anknutet ombud? Kontakta oss!