Legal information

Periodisk information

Svensk Värdepappersservice omfattas av EU:s värdepappersbolagsförordning och EU:s värdepappersbolagsdirektiv som tillsammans med  lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) bland annat reglerar storleken på Svensk Värdepappersservice kapitalbaskrav.

Syftet med reglerna är att säkerställa att värdepappersföretag hanterar sina risker och skyddar kunderna. Reglerna innebär att företagets kapitalbas ska täcka kapitalbehovet inklusive minimikapitalkravet.

Svensk Värdepappersservice omfattades innan juni 2021 av andra regler gällande kapitalbaskrav. Enligt dessa regler skulle Svensk Värdepappersservice offentliggöra sin periodiska rapportering. Dessa offentliggöranden finner du längs ned på sidan.

Svensk Värdepappersservice har klassificerats som ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag från och med juni 2021 i enlighet med värdepappersbolagsförordningen.

 

Vill du bli anknutet ombud?

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är att erbjuda investeringsrådgivare att som anknutna ombud verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd. Vi söker ständigt nya rådgivare på ett flertal orter i Sverige. Jobbar du idag som investeringsrådgivare och vill veta mer om hur du kan bli anknutet ombud? Kontakta oss!