Våra tjänster

Läs mer om vilka tjänster som vi kan erbjuda just dig. Vi brinner för att hjälpa människor och företag att få rätt råd

Vårt erbjudande Vi har ett brett och heltäckande erbjudande som vänder sig till såväl investeringsrådgivare som deras kunder. Vi hjälper er att uppnå en bättre rådgivning. Läs mer
Förvaltningstjänster Våra framgångsrika diskretionära portföljförvaltningstjänster vänder sig till både privatpersoner, företag och stiftelser som söker en aktiv förvaltning av sitt kapital. Läs mer
Rådgivningsverktyg Våra framgångsrika diskretionära portföljförvaltningstjänster vänder sig till både privatpersoner, företag och stiftelser som söker en aktiv förvaltning av sitt kapital. Läs mer
Provisionsfri nettorådgivning Vi arbetar med behovsanpassad rådgivning som är helt fri från inbyggda tredjepartsprovisioner. Tydligare, ärligare och mer transparent rådgivning helt enkelt. Läs mer

Om oss

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag ett sextiotal anknutna ombud runtom i Sverige. Vi erbjuder också ett antal olika portföljförvaltningstjänster.