Våra tjänster

Vi erbjuder olika tjänster inom rådgivning och förvaltning.

Anknutna ombud Vi är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap med närmare 70 anknutna ombudsbolag och 150 enskilda rådgivare. Läs mer
Investeringsrådgivning SVP erbjuder investeringsrådgivning via anknutna ombud - fristående rådgivarbolag som bedriver investeringsrådgivning under SVP:s tillstånd. Läs mer
Förvaltningstjänster Våra diskretionära portföljförvaltningstjänster riktar sig till privatpersoner, företag och stiftelser som söker en aktiv förvaltning av sitt kapital. Läs mer

Om oss

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag ett sextiotal anknutna ombud runtom i Sverige. Vi erbjuder också ett antal olika portföljförvaltningstjänster.