Anknutna ombud

Ta del av resurserna som finns i en större organisation utan att förlora friheten som egen företagare. 

Svensk Värdepappersservice (SVP) är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap med drygt 70 anknutna ombudsbolag och 150 enskilda rådgivare runtom i landet.

Ett anknutet ombud är ett fristående rådgivarbolag som bedriver investeringsrådgivning under SVP:s tillstånd. Det innebär att SVP ansvarar för att ombudsbolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och regler och att kunderna erhåller det kundskydd de har rätt till.

Genom ombudskapet kan rådgivarbolagen dela på resurser och utbyta erfarenheter med sina ombudskollegor utan att förlora friheten som egna företagare. SVP fungerar som ett servicebolag åt de anknutna ombuden så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet - investeringsrådgivning.

Genom att erbjuda våra anknutna ombud ett brett produktutbud och stöd inom regelefterlevnad och digitala verktyg vill vi bidra till en sund och transparent rådgivningsbransch.

Vill du bli en av oss? 

Välkommen att kontakta oss om du arbetar som rådgivare och vill veta mer om vårt erbjudande till anknutna ombud. 

 

Fei Åslund, Ansvarig för ombudsservice
0763-25 19 28, fei.aslund@svp.se

Fredrik Wiberg, VD
0704-86 17 66, fredrik.wiberg@svp.se