Vi hjälper dig få råd

Historik

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB grundades 1988 och är ett svenskt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen (FI institutnummer: 035568) sedan 2007.  Svensk Värdepappersservice var som värdepappersbolag redan 2007 pionjärer inom s.k. ”anknutet ombudskap” i Sverige.

Verksamhet

Vi har idag vuxit till att bli en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare möjligheten att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd i egenskap av anknutet ombud. Genom att vara anknutet ombud kan godkända investeringsrådgivare verka under Svensk Värdepappersservice tillstånd och namn och bedriva investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. Svensk Värdepappersservice fungerar därmed som ett servicebolag till de anknutna ombuden, där ombuden utför investeringsrådgivning och orderförmedling enligt Lagen om Värdepappersmarknaden (2007:528) via oss. Att Svensk Värdepappersservice löpande granskar och kvalitetssäkrar den rådgivning som utförs innebär samtidigt en viktig trygghet för dig som kund. Vi säkerställer att rådgivarna följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd som du har rätt till. 

En rådgivare som är anknutet ombud till värdepappersinstitut är alltid skyldigt att informera såväl befintliga som presumtiva kunder om vilket värdepappersinstitut han eller hon agerar för samt på vilket tillstånd som eventuell rådgivning utförs. Eftersom ombudet handlar på värdepappersinstitutets vägnar är institutet alltid ansvarigt för eventuell skada som ombudet förorsakar kund. Bolagsverket för register över alla svenska företag som arbetar som anknutna ombud. Registret finns tillgängligt på Bolagsverkets hemsida i avdelningen Näringslivsregistret, www.bolagsverket.se

Affärsidé

Vi tror på att agera motpol mot storbankerna som i allt högre takt lägger ned sina lokala rådgivningskontor runtom i landet och gör det svårare för vanliga människor att erhålla kvalificerad och individanpassad rådgivning genom livets olika faser. Genom vårt erbjudande skapar vi förutsättningar för enskilda investeringsrådgivare att verka lokalt genom våra tillstånd i en entreprenöriell miljö och med ett brett och konkurrenskraftigt utbud av investeringsprodukter. Samtidigt skapar vi förutsättningar för fler människor att få individanpassade råd om sin ekonomi och hjälp med sina investeringar. I en tid när allting digitaliseras tror vi på kombinationen av fysisk lokal rådgivning kombinerat med en förstklassig digital dokumentationsprocess och enkel administration. Vi tror på att digitalisera allt förutom den personliga relationen med din rådgivare. Robotrådgivning i all ära – en duktig rådgivare som känner och förstår just dina unika behov, mål och förväntningar slår ofta och en rådgivning som bygger på standardiserade modeller.

Genom att bygga digitala processer och rådgivningsstöd är vår affärsidé att erbjuda dig som kund det bästa av två världar – en förstklassig och smidig digital upplevelse kombinerat med en personlig fysisk rådgivare som du kan träffa och diskutera din ekonomi med lokalt där du bor.

Vill du bli anknutet ombud?

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är att erbjuda investeringsrådgivare att som anknutna ombud verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd. Vi söker ständigt nya rådgivare på ett flertal orter i Sverige. Jobbar du idag som investeringsrådgivare och vill veta mer om hur du kan bli anknutet ombud? Kontakta oss!