Frågor & svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

Här hittar du svar på vanliga frågor

Svensk Värdepappersservice har två roller: dels erbjuder vi kunder kvalificerad investeringsrådgivning genom lokala rådgivare runtom i landet vars arbete vi granskar och kvalitetssäkrar, dels erbjuder vi de lokala rådgivarna att verka som anknutna ombud genom våra tillstånd och via våra digitala rådgivningsstöd.

Svensk Värdepappersservice har inga egna anställda rådgivare. Samtliga rådgivare som agerar som anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice gör det genom egna bolag och verksamheter. Däremot har Svensk Värdepappersservice fullt ansvar för den rådgivning som du får vilket innebär att du har samma kundskydd som om rådgivaren vore anställd på Svensk Värdepappersservice.  

Svensk Värdepappersservice har avtal med ett stort antal olika depåinstitut. Ditt investerade kapital förvaras inte hos Svensk Värdepappersservice utan på en depå hos det depåinstitut som du och din rådgivare kommer överens om passar bäst för just dig och dina behov.

Värdeutvecklingen på det kapital som omfattas av investeringsrådgivningen kan du följa genom din egen depåinloggning hos det depåinstitut som du och din rådgivare har valt för förvaringen av dina värdepapper. Men du kan också närsomhelst kontakta din rådgivare för att få en sammanställning över värdeutvecklingen på ditt kapital.

Svensk Värdepappersservice erbjuder ett brett sortiment av investeringsprodukter och tjänster. Det kan handla om allt från vanliga aktier, obligationer och värdepappersfonder, till ETF:er, alternativa investeringsprodukter och strukturerade placeringar.

Låt oss hjälpa dig

Behöver du komma i kontakt med oss på Svensk Värdepappersservice? Varmt välkommen att höra av dig till oss!