Månadsrapport SVP Portföljförvaltning april

Även under april har aktiemarknaderna spretat ordentligt, men SVP:s diskretionära portföljer har fortsatt att utvecklats bättre än respektive jämförelseindex, huvudsakligen till följd av portföljernas undervikter. Balanserad minskade med 0,2 procent, Offensiv med 1,4 procent och Aggressiv med 1,8 procent. Efter fyra månader ligger portföljerna back, Balanserad med 5,8 procent, Offensiv med 8,8 procent och Aggressiv med 11,8 procent, vilket innebär att den sistnämnda fortfarande är något efter jämförelseindex. 

Läs månadsrapporten här.