Vårt erbjudande

Svensk Värdepappersservice tillhandahåller rådgivnings- och förvaltningstjänster i samarbete med landets ledande produktbolag och investeringsrådgivare.

Våra huvudsakliga verksamhetsområden är att erbjuda investeringsrådgivare att bli anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice och verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd samt portföljförvaltning.

Anknutna ombud

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att kunden erhåller det kundskydd han eller hon har rätt till.

Vi fungerar som ett servicebolag till våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag ett sextiotal anknutna ombud runtom i Sverige. 

Välkommen att kontakta oss för mer information om vårt erbjudande till anknutna ombud.

Portföljförvaltning

Svensk Värdepappersservice erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer med varierande inriktning och risknivå. 

Tjänsterna kan endast tecknas via någon av de investeringsrådgivare vi samarbetar med. Välkommen att kontakta oss om du vill komma i kontakt med en rådgivare. 

Vi hjälper dig få råd

Läs mer om vilka tjänster som vi kan erbjuda just dig. Vi brinner för att hjälpa människor och företag att få rätt råd